FEMCOOP!

FEM COOP!

Formació i ajudes per a la creació de cooperatives impulsades per joves.

Formació gratuïta i ajuts de fins a 15.000€

El model empresarial cooperatiu, basat en els valors d’autoajuda, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat, se’ns presenta com una eina de gran potencial per donar resposta a l’atur juvenil i a les fortes desigualtats socials que trobem actualment, on el futur és incert pels joves i per la resta de col·lectius, i que cal tractar de forma coordinada des de molts nivells, àmbits i sectors.

En aquest context, el Departament de Joventut de l’Ajuntament de Lleida i Ponent Coopera, l’Ateneu Cooperatiu de les terres de Lleida, es proposen impulsar l’emprenedoria col·lectiva i l’autoocupació dels joves mitjançant la creació de cooperatives que fomentin la justícia social, el consum responsable i millores per al medi ambient.

FemCoop és un projecte que engloba àmbits diversos amb un objectiu comú: proposar solucions innovadores pels reptes socials d’avui dia.


PROGRAMA

FORMACIÓ GRUPAL

Una primera part formativa grupal per conèixer els principis i valors del cooperativisme, i el funcionament general de l’empresa cooperativa. Alhora, es donaran les eines per desenvolupar un pla d’empresa realista que doni resposta a les necessitats identificades de la ciutat i les problemàtiques de la ciutadania.

FINALITZACIÓ DEL PLA D'EMPRESA

Acabada la fase formativa grupal, els equips treballaran pel seu compte per acabar de donar forma al Pla d’Empresa Cooperatiu, i es disposaran d'espais grupals on poder compartir dubtes i avenços amb la resta de projectes. El Pla d’Empresa resultant, ha de permetre dissenyar un full de ruta per portar el projecte a la realitat i si s’escau, cercar el finançament necessari per a que vegi la llum.

ACOMPANYAMENT A LA CONSTITUCIÓ

Tots els projectes que desitgin constituir-se, rebran un acompanyament personalitzat per tal de realitzar els tràmits de constitució de la cooperativa i poder començar la seva activitat econòmica. Durant aquesta fase, es facilitaran espais per a que els projectes puguin ampliar la seva xarxa i intercooperar amb altres entitats i professionals de l'Economia Social i Solidària.

ELLES JA HAN IMPULSAT ELS SEUS PROJECTES TRANSFORMADORS!

Tres Cadires és una cooperativa sense ànim de lucre de desenvolupament local que elabora licors artesans de qualitat, comparteix el seu obrador amb d’altres projectes agroecològics i impulsa l’economia social i solidària a Ponent.

Artilúdic és una cooperativa de treball de creadors i constructors escènics, escultòrics i artístics basada en l’economia social i solidària. Creen, munten i gestionen obres escultòriques, bestiari popular, escenografies i settings per esdeveniments, festes i cultura popular.

Obrint Portes és un projecte que té com a finalitat la rehabilitació d’habitatges en desús per tal de destinar-los a persones amb dificultats d’accés a l’habitatge a un preu inferior al de mercat. Proposant alternatives com la masoveria urbana, pretenen ampliar el parc d’habitatge de lloguer assequible.

Quàlia és una cooperativa d’iniciativa social especialitzada en l’àmbit del lleure i l’educació. Aposten per una organització cooperativista sense ànim de lucre, d’economia i iniciativa social, com a proposta alternativa al model de societat actual. Ofereixen serveis a persones, famílies, entitats, escoles i administracions que se sentin identificades amb els valors del seu projecte.

IMPULSEN

Scroll Up