FEMCOOP!

FEM COOP!

Formació i ajudes per a la creació de cooperatives impulsades per joves.

Formació gratuïta i ajuts de fins a 15.000€

El model empresarial cooperatiu, basat en els valors d’autoajuda, responsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat, se’ns presenta com una eina de gran potencial per donar resposta a l’atur juvenil i a les fortes desigualtats socials que trobem actualment, on el futur és incert pels joves i per la resta de col·lectius, i que cal tractar de forma coordinada des de molts nivells, àmbits i sectors.

En aquest context, el Departament de Joventut de l’Ajuntament de Lleida i Ponent Coopera, l’Ateneu Cooperatiu de les terres de Lleida, es proposen impulsar l’emprenedoria col·lectiva i l’autoocupació dels joves mitjançant la creació de cooperatives que fomentin la justícia social, el consum responsable i millores per al medi ambient.

FemCoop és un projecte que engloba àmbits diversos amb un objectiu comú: proposar solucions innovadores pels reptes socials d’avui dia.


PROGRAMA

FORMACIÓ GRUPAL

Una primera part formativa grupal per conèixer els principis i valors del cooperativisme, i el funcionament general de l’empresa cooperativa. Alhora, es donaran les eines per desenvolupar un pla d’empresa realista que doni resposta a les necessitats identificades de la ciutat i les problemàtiques de la ciutadania.

FINALITZACIÓ DEL PLA D'EMPRESA

Acabada la fase formativa grupal, els equips treballaran pel seu compte per acabar de donar forma al Pla d’Empresa Cooperatiu, i es disposaran d'espais grupals on poder compartir dubtes i avenços amb la resta de projectes. El Pla d’Empresa resultant, ha de permetre dissenyar un full de ruta per portar el projecte a la realitat i si s’escau, cercar el finançament necessari per a que vegi la llum.

ACOMPANYAMENT A LA CONSTITUCIÓ

Tots els projectes que desitgin constituir-se, rebran un acompanyament personalitzat per tal de realitzar els tràmits de constitució de la cooperativa i poder començar la seva activitat econòmica. Aquesta fase consistirà en reunions individuals amb cada un dels projectes, amb la freqüència que es consideri necessària per assolir els terminis fixats per l’equip emprenedor.

ELLES JA HAN IMPULSAT ELS SEUS PROJECTES TRANSFORMADORS!

Mangrana és una cooperativa amb un projecte editorial d’una revista de periodicitat trimestral especialitzada en cultura contemporània, d’abast territorial català, i que vol ser una plataforma de difusió dels seus artistes. Tenen la visió de ser i crear cultura contemporània de manera col·laborativa.

Obrint Portes és un projecte que té com a finalitat la rehabilitació d’habitatges en desús per tal de destinar-los a persones amb dificultats d’accés a l’habitatge a un preu inferior al de mercat. Proposant alternatives com la masoveria urbana, pretenen ampliar el parc d’habitatge de lloguer assequible.

La Maleta Creativa és una cooperativa sense ànim de lucre que treballa dins de l’economia social i solidària. És un espai obert, col·laboratiu i multifuncional dirigit tant a aficionats com a professionals amb un marcat perfil creatiu i artístic. L’espai té un funcionament similar a un FabLab, les persones usuàries abonen una quota per tenir accés al catàleg d’eines i dels materials disponibles per al seu ús.

Pontelana és una cooperativa de creació i producció artesanal de productes de llana i cotó, tenyits amb tints naturals. La seva voluntat es oferir llana ecològica i de proximitat, obtinguda de forma sostenible. També busquen fer una dinamització territorial, ja que mostren diferents àrees on posen en valor els recursos naturals, ecològics, socials i econòmics del paisatge de la regió.

IMPULSEN

Scroll Up