AJUTS

L’objecte d’aquests ajuts és impulsar entre el col·lectiu jove la creació de cooperatives a la ciutat de Lleida per fomentar valors d’ètica empresarial i de gestió democràtica, l’emprenedoria, la participació activa i la sostenibilitat.

Aquests ajuts econòmics pretenen afavorir l’expansió d’unes pràctiques econòmiques que es consideren especialment beneficioses per l’economia i la cohesió social. Unes pràctiques, en definitiva, que afavoreixen la innovació social i el desenvolupament d’activitats econòmiques amb perspectiva social i comunitària tot mobilitzant els actius endògens existents en el mateix territori, que generen llocs de treball especialment estables i que desenvolupen models de negoci orientats a la satisfacció de les necessitats socials.

Qui promou els ajuts?

La present convocatòria d’ajuts es promou des del departament de Joventut de l’Ajuntament de Lleida.

Qui es pot presentar?

Poden ser beneficiaries d’aquests ajuts les persones físiques (en el cas de persones que encara no han iniciat l’activitat econòmica) i jurídiques (en el cas de cooperatives constituïdes) que compleixin amb els següents requisits:
- Que almenys el projecte estigui impulsat per un mínim de dos persones sòcies i majors de 18 anys.
- Que la majoria dels socis fundadors de la cooperativa tinguin entre 18 i 35 anys.
- Que les persones que constitueixin la cooperativa resideixin a la ciutat de Lleida i/o que l’activitat de la cooperativa tingui el domicili social a la ciutat de Lleida. En cas de no disposar d'un local per l’activitat, ha de tenir el domicili fiscal a la ciutat de Lleida segons els models 036 o 037 de l’Agència Tributària.
- Que el projecte empresarial es presenti sota la forma jurídica de cooperativa, basat en els principis de l’economia social i solidària.

En què consisteixen els ajuts?

Aquesta convocatòria contempla uns ajuts de fins a 15.000€. El procediment de concessió de les subvencions serà de concurrència competitiva. A cada convocatòria s’establirà la quantitat econòmica total el model de sol·licitud i documentació a presentar. En funció dels projectes presentats i la quantia total de cada convocatòria, la subvenció atorgada serà, com a màxim, del 80% de les despeses subvencionables.

Quins passos he de seguir per inscriure'm?

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, a través de l’apartat de tràmits de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida (tramits.paeria.cat).
Consulta les bases de participació i comprova que el teu projecte compleix els requisits per accedir als ajuts.

BASES

Ajuts adreçats a l’impuls a cooperatives de treball integrades per persones joves. Consulta les bases aquí:

Scroll Up