PRESENTACIÓ

L’actual situació de pandèmia està generant una forta crisi econòmica i en conseqüència més atur juvenil i fortes desigualtats socials. El nostre país, malauradament, ja tenia un alt índex de desocupació del col·lectiu dels joves, perquè encara arrossegàvem la crisi econòmica del 2008. En l’actualitat, el problema s’ha agreujat i estem davant un repte global sense precedents, on el futur és incert pels joves i per la resta de col·lectius.

Paral·lelament, s’està generant una consciència col·lectiva de necessitat de canvi social. Algunes persones expertes asseguren que els virus sorgeixen pels canvis que provoquem en els ecosistemes degut a la contaminació i al canvi climàtic i cada vegada sembla més clar que hem de canviar el nostre model de producció i consum si volem ser sostenibles en un planeta superpoblat amb recursos limitats.

Davant d’aquest context d’emergència, l’Economia Social i Solidària (ESS) se’ns presenta com una alternativa real al model predominant i pot ser impulsora dels canvis profunds que necessitem emprendre com societat, gràcies a la seva capacitat transformadora.

A l’hora d’emprendre una activitat econòmica en el marc de l’ESS, el model cooperatiu ens permet fer-ho prioritzant la satisfacció de necessitats de les persones per davant del capital, que es converteix en només una eina per poder assolir l’objecte cooperatiu. Les cooperatives es gestionen democràticament, i per tant, les decisions es prenen de manera igualitària entre totes les persones sòcies, que en són a la vegada les propietàries. A més, per naturalesa són entitats arrelades al territori i amb un compromís vers la comunitat de la que formen part, així com la sostenibilitat ambiental o l’equitat de gènere. En definitiva, el cooperativisme se’ns presenta com una eina útil per transformar i donar resposta als reptes que ens enfrontem.

En aquest context, el Departament de Joventut de l’Ajuntament de Lleida i Ponent Coopera, entenem que és un moment oportú per recolzar l’emprenedoria col·lectiva entre el jovent de la ciutat, i així generar oportunitats laborals de qualitat per al col·lectiu i impactes positius pel conjunt de la comunitat.

FEMCOOP! consisteix en una formació pràctica i personalitzada adreçada a grups de joves de 18 a 35 anys amb interès en impulsar un projecte cooperatiu. L’objectiu principal del programa és impulsar l’emprenedoria col·lectiva i l’autoocupació dels joves mitjançant la creació de cooperatives a la ciutat de Lleida.

EL PROGRAMA NO TÉ CAP COST PER A LES PERSONES PARTICIPANTS

objectius

  • Promoure l’autoocupació juvenil
  • Generar projectes d’economia social i solidària que promouen el benestar de la ciutadania i la transformació social
  • Generar projectes empresarials que aportin solucions a la ciutat
  • Mobilitzar recursos de la comunitat per reduir l’atur juvenil

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

Tenir entre 18 i 35 anys

Estar vinculat a la ciutat de Lleida

Ja sigui perquè s’hi viu, s’estudia o es treballa, o perquè la nova cooperativa es constituirà a la ciutat i es vol resoldre algunes de les seves problemàtiques o necessitats no cobertes.

Motivació per emprendre un projecte empresarial de forma col·lectiva

A través del model cooperatiu

Formar part d’un grup de mínim 2 persones

Doncs és el nombre mínim de persones necessari per constituir una cooperativa de treball associat

Disponibilitat per participar a les formacions

Tenir la disponibilitat per poder dedicar el temps necessari per participar en les sessions grupals i dur a terme les tasques previstes entre sessió i sessió

Possibilitat de connectar-se per mitjans telemàtics

En cas de que algunes sessions no es puguin fer presencialment. Per norma general, es prioritzarà la presencialitat sempre que sigui possible.

Scroll Up